Southeast Bangkok College,วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, บางนา กรุงเทพฯ

————————–—-
บริการถ่ายภาพทุกประเภท, Wedding, รับปริญญา ฯลฯ
Official website : www.krataii.com
Fanpage : www.fb.com/krataii.com.fanpage
086 770 7970 (ต่าย)

_TAI6813