สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, นิด้า, NIDA กรุงเทพฯ

———————————————————-

WEBSITE : www.krataii.com

FANPAGE : www.fb.com/krataii.com.fanpage

MOBILE : 086 770 7970 (ต่าย)

_TAI5922