(Graduation)  

– ถ่ายภาพไม่จำกัดจํานวน

– ส่งไฟล์งานเป็น DVD Box set (ประมาณ 15-30 วันหลังจากวันงาน)
– รูปทุกรูปจะถูกปรับแต่งแสงสีให้สวยงาม

รับปริญญา ครึ่งวัน  07:00 – 12:00 / 13:00 – 18:00 ราคา 3,500 บาท

รับปริญญา เต็มวัน (แบบมีเข้าหอประชุม) 07:00 – 18:00 ราคา 4,500 บาท

รับปริญญา เต็มวัน (แบบไม่เข้าหอประชุม) 07:00 – 18:00 ราคา 5,500 บาท

 

รับปริญญา นอกรอบครึ่งวัน 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 ราคา 3,500 บาท

รับปริญญา นอกรอบเต็มวัน 08:00 – 17:00 ราคา 5,500 บาท

BOW_CU_1_WEBNOEY_KU_WEB

PARN_ABAC_WEBGAM_CU_WEB

 
 

 

 

(Wedding)  

– ช่างภาพ 2 คน ถ่ายภาพไม่จำกัดจํานวนและไม่มีการขายภาพต่อภายหลัง

– ส่งไฟล์งานเป็น DVD Box set (ประมาณ 30 วันหลังจากวันงาน)

– รูปทุกรูปจะถูกปรับแต่งแสงสีให้สวยงาม

 

Wedding (พิธีเช้า)

– พร้อมชุดไฟซุ้มถ่ายภาพ
– ช่างภาพ 2 คน 9,000 บาท
– ช่างภาพ 1 คน 5,000 บาท

Wedding (งานเลี้ยง)

– พร้อมชุดไฟซุ้มถ่ายภาพ
– ช่างภาพ 2 คน 9,000 บาท
– ช่างภาพ 1 คน 6,000 บาท

Wedding (แคนดิด)

– ช่างภาพ 1 คน 4,000 บาท 

 

*** ราคาข้างตันยังไม่รวมค่าเดินทาง และค่าที่พักในกรณีจัดงานนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล ***
*** ราคาข้างตันยังไม่รวมคาสถานที่ ที่ใช้ในการถ่ายภาพ และช่างแต่งหน้า ***(Other)  

ถ่ายรูปทั่วไปเริ่มต้น 1,000 บาท

(ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน)

– ถ่ายภาพไม่จำกัดจํานวนและไม่มีการขายภาพต่อภายหลัง

*** ราคาข้างตันยังไม่รวมค่าเดินทาง และค่าที่พักในกรณีจัดงานนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล ***

Kataii_logo_psd_L

Contact  : 086-770-7970 (ต่าย)

Line : krataii.com

Facebook chat : กระต่ายการภาพ

Email : info@krataii.com,  thanajiranajpat@gmail.com